DIH IDEMO HACKATHON 2024

Da li ste spremni za
24-časovni izazov?

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekundi

Novo iskustvo

Učesvuju studenti Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta.

Sinergija

Timski rad i kreaitvnost je ključ uspjeha u DIH IDEMO hackathonu.

Mentori

Mentori iz svijeta programiranja, dizajna i marketinga su uz vas.

Druženje

Iskoristite priliku da razmijenite ideje sa kolegama ali da se družite.

Šta je DIH IDEMO hackathon?

Hackathon je intenzivan događaj na kome studenti različitih struka zajedno rješavaju određeni problem, razvijaju mobilne i(li) web aplikacije te na kraju događaja isporučuju funkcionalno rješenje.

Ovogodišnji hackathon će trajati 24 sata i biće fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u drvoprerađivačkom i metaloprerađivačkom sektoru, a  studenti banjalučkog univerziteta će imati priliku da praktično primijene stečena znanja, ali i da se dobro zabave s kolegama.

Timovi trebaju biti četvoročlani, sačinjeni od studenata Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta iz Banje Luke, s tim najmanje jedan student mora biti sa Elektrotehničkog fakulteta. Rok za prijave je 29. februar.

Pobjednički timovi će biti nagrađeni.

15:30h

Registracija učesnika

17:00h

Početak rada na aplikacijama

Ko može učestvovati u hackathonu?

U DIH IDEMO hackathonu mogu da učestvuju studenti Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta iz Banje Luke, s tim da u timu mora biti najmanje jedan član Elektrotehničkog fakulteta.

Studenti mogu formirati timove koji će se sastojati od četiri člana, te zajedno raditi na izazovima i razvijaju kreativnih i funkcionalnih rješenja na hackathonu u Banjoj Luci.

Zadatak Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa prostorijama

Tema hackathona i problem koji studenti banjalučkih fakulteta treba da riješe je „Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa prostorijama“.

Svaki tim treba da izabere temu u okviru koje će kreirati rješenje, a svaka aplikacija koju naprave mora imati originalni programski kod koji je pisan tokom hackathona. Svaki vid varanja i korištenja izvora zaštićenih autorskim pravima je strogo zabranjen. Da studenti svoje ideje provedu u djelo i riješe eventualne nedoumice pomoći će im mentori iz svijeta programiranja, dizajna, marketinga i drugih područja koja su bitna za zadatak.

višebojno drvo u sijalici

Mentori

Dijana Vuković Grbić

10+ godina iskustva u predavanju, kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu i predavač na različitim kursevima programiranja. 10+ godina iskustva u razvoju softvera. Višegodišnji rad u domaćim i internacionalnim timovima na pozicijama BE developera i kao konsultant iz oblasti projektovanja i razvoja softvera. Dugogodišnje bavljenje naučno-istraživačkim radom, sa fokusom na sigurnost i privatnost komunikacije putem Interneta. Student trećeg ciklusa studija. Podrška djevojkama u IT-ju kroz mentorski projekat ITGirls.

Branko Vasiljević

Branko ima 10+ godina iskustva u radu u IT industriji, primarno na pozicijama menadžera proizvoda i menadžera za razvoj poslovanja. Specijalizovao se u oblastima analize izvodivosti/isplativosti IT projekata, digitalizacije (internih/eksternih) poslovnih procesa, specifikovanja softverskih rješenja, te rukovođenja procesa izrade softvera – od generisanja ideje do finalne implementacije. Takođe, kao konsultant u oblasti digitalne transformacije radio je sa velikim brojem startup preduzeća, ali i sa nekoliko korporacija koje broje više hiljada zaposlenih.

Bojan Knežević

Bojan je konsultant digitalne transformacije sa bogatim iskustvom u vođenju timova i razvoju proizvoda. Tokom zadnjih 5 godina, Bojan je vodio tim sa više od 15 ljudi, uključujući timove i osobe za dizajn, elektroniku, mehaniku, prototip, fokusirajući se na razvoj proizvoda unutar svoje firme prema zahtjevima kupca. Među mnogim projektima tokom godina su proizvodi kao naplatni kioska za parkinge, kioska za plaćanje računa, izdavanje potvrda, izdavanje viza i slično. Kroz svoj rad, Bojan je demonstrirao sposobnost da uspješno arhitektuje projekte od početne ideje do krajnjeg proizvoda, istovremeno osiguravajući visok nivo kvaliteta i funkcionalnosti.

Igor Pandžić

Kroz iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u realnom sektoru, kao i na Univerzitetu u Banjoj Luci, a nakon toga u Područnoj privrednoj komori Banja Luka, kao organizaciji koja pruža podršku privrednim društvima, a na osnovu obrazovanja diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, Igor pruža savjetodavne usluge preduzećima i institucijama i to posebno na poljima unapređenja proizvoda ili usluga kao i poslovnog modela upotrebom savremenih, digitalnih tehnologija.

Vladimir Ćorda

Vladimir je konsultant za digitalnu transformaciju koji pomaže biznisima da ostvare svoj pun potencijal i otvore nove kanale prodaje, optimizuju procese i resurse kroz implementaciju novih kanala prodaje i korišćenje modernih digitalnih alata. Kao e-commercom i startup aktivista posjeduje dugogodinje iskustvo u vođenju različitih projekata za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, pomaže startapima da dođu do inicijalnih sredstava za razvoj biznisa. Njegovo cjelokupno radno iskustvo vezano je za razvoj malih i srednjih preduzeća i podršku pojedincima ili timovima koji su ulazili u proces realizacije svojih ideja.

Mentori

Dijana Vuković Grbić

10+ godina iskustva u predavanju, kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu i predavač na različitim kursevima programiranja. 10+ godina iskustva u razvoju softvera. Višegodišnji rad u domaćim i internacionalnim timovima na pozicijama BE developera i kao konsultant iz oblasti projektovanja i razvoja softvera. Dugogodišnje bavljenje naučno-istraživačkim radom, sa fokusom na sigurnost i privatnost komunikacije putem Interneta. Student trećeg ciklusa studija. Podrška djevojkama u IT-ju kroz mentorski projekat ITGirls.

Branko Vasiljević

Branko ima 10+ godina iskustva u radu u IT industriji, primarno na pozicijama menadžera proizvoda i menadžera za razvoj poslovanja. Specijalizovao se u oblastima analize izvodivosti/isplativosti IT projekata, digitalizacije (internih/eksternih) poslovnih procesa, specifikovanja softverskih rješenja, te rukovođenja procesa izrade softvera – od generisanja ideje do finalne implementacije. Takođe, kao konsultant u oblasti digitalne transformacije radio je sa velikim brojem startup preduzeća, ali i sa nekoliko korporacija koje broje više hiljada zaposlenih.

Bojan Knežević

Bojan je konsultant digitalne transformacije sa bogatim iskustvom u vođenju timova i razvoju proizvoda. Tokom zadnjih 5 godina, Bojan je vodio tim sa više od 15 ljudi, uključujući timove i osobe za dizajn, elektroniku, mehaniku, prototip, fokusirajući se na razvoj proizvoda unutar svoje firme prema zahtjevima kupca. Među mnogim projektima tokom godina su proizvodi kao naplatni kioska za parkinge, kioska za plaćanje računa, izdavanje potvrda, izdavanje viza i slično. Kroz svoj rad, Bojan je demonstrirao sposobnost da uspješno arhitektuje projekte od početne ideje do krajnjeg proizvoda, istovremeno osiguravajući visok nivo kvaliteta i funkcionalnosti.

Igor Pandžić

Kroz iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u realnom sektoru, kao i na Univerzitetu u Banjoj Luci, a nakon toga u Područnoj privrednoj komori Banja Luka, kao organizaciji koja pruža podršku privrednim društvima, a na osnovu obrazovanja diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, Igor pruža savjetodavne usluge preduzećima i institucijama i to posebno na poljima unapređenja proizvoda ili usluga kao i poslovnog modela upotrebom savremenih, digitalnih tehnologija.

Vladimir Ćorda

Vladimir je konsultant za digitalnu transformaciju koji pomaže biznisima da ostvare svoj pun potencijal i otvore nove kanale prodaje, optimizuju procese i resurse kroz implementaciju novih kanala prodaje i korišćenje modernih digitalnih alata. Kao e-commercom i startup aktivista posjeduje dugogodinje iskustvo u vođenju različitih projekata za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, pomaže startapima da dođu do inicijalnih sredstava za razvoj biznisa. Njegovo cjelokupno radno iskustvo vezano je za razvoj malih i srednjih preduzeća i podršku pojedincima ili timovima koji su ulazili u proces realizacije svojih ideja.

Fokus hackathona je na primjeni informacionih tehnologija u drvoprerađivačkom i metaloprerađivačkom sektoru

Agenda

DIH Idemo hackathon je fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u sektoru drvo – metal kroz razvoj softverskih i/ili hardverskih rješenja za izazove s kojima se suočavaju preduzeća iz ovog sektora u svakodnevnom poslovanju.

  • DIH Idemo hackathon počinje u petak, 01.03.2024. godine u 15:30h registracijom svih učesnika.
  • Program započinje u 16h svečanim otvorenjem od strane organizatora i partnera te predstavljanjem osnovnih pravila hackathona.
  • Rad na aplikacijama počinje u 17h.
  • Drugog dana Hackathona prezentaciju u trajanju od maksimalno 5 minuta održaće predstavnik svakog tima. 
  • Raspored prezentacija će se odrediti posljednji dan takmičenja nasumičnim redom.

Šta je DIH IDEMO?

Digitalni inovacioni hub IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća Eda.

Cilj DIH IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Kriterijumi za ocjenjivanje

Članovi komisije na osnovu svakog kriterijuma mogu dati ocjenu od 1 do 10.

Nakon završetka svih prezentacija, komisija će imati 15 minuta za zbrajanje ocjena nakon čega će biti proglašeni najbolje ocijenjeni timovi.

Ukoliko dva tima budu imala isti broj bodova, vršiće se poređenje osvojenih bodova po pojedinim kriterijima, te će bolje rangirani tim biti onaj koji bude imao više bodova prema prvom kriteriju, odnosno drugom...

1. Tehnički aspekt

Da li je rješenje tehnički korektno - da li je adekvatan izbor tehnologija, programskih jezika i ostalih tehničkih aspekata?

2. Inovativnost

Koliko je rješenje inovativno, odnosno jedinstveno?

3. Upotrebljivost

Stručna komisija će da ocijeni da li se možerješenje koje timovi predstave koristiti u praksi?

4. Prezentacija

Jedan od kriterijuma porema kojima će članovi komisije ocjenjivati timove jeste način izlaganja i izgled prezentacije.

Imate pitanja? Pišite nam!